maybe2788 maybe2788

  
Vorname: maybe2788
Nachname: maybe2788
Über mich

4 Tiêu Chí Để Thành Công với Google Quick Answer Box.

Nếu bạn đã là một SEOer lâu năm thì không thể nào không biết đến Google. Đối với những bạn Newbie thì Google có thể chỉ là một công cụ tìm kiếm bình thường tuy nhiên khi bạn đã bước chân vào làm SEO thì bạn sẽ phải biết Google không chỉ đơn giản là một công cụ tìm kiếm đơn thuần. Thực tế, Google sẽ cung cấp rất nhiều công cụ khác tích hợp hoặc riêng biệt với công cụ tìm kiếm của hãng nên nếu bạn muốn trở nên giỏi giang và muốn tiến xa hơn trên con đường SEO thì phải biết được những công cụ này. Đơn cử như công cụ Quick Answer Box mà mình viết hôm nay. Còn nếu các bạn cảm thấy việc phải học và tiếp thu những kiến thức SEO này một mình thì hãy tìm đến những khóa đào tạo SEO thực chiến - Coaching SEO cam kết thành công dự án thực tế để có thể giúp bạn giải quyết vấn đề mà bạn đang gặp phải.

Vậy bí quyết để thành thành công với Google Quick Answer Box là gì? Dựa trên các nghiên cứu về Google Quick Answer Box trong khoảng thời gian gần đây thì Stone Temple, một tổ chức chuyên tư vấn về những vấn đề thuộc Digital Marketing tại Anh cho biết: Để một Website có tỷ lệ được trích dẫn cao nhất trong Google Quick Answer Box thì Website đó sẽ cần phải có đủ 4 tiêu chí sau:

1. Các Website phải có hơn 500 tên miền giới thiệu ví như độ uy tín lớn và trong thực tế thì 500 chỉ là một con số dùng để ước lượng chung thôi.

2. Các Website được xếp hạng trong top 5 và phải có độ liên quan cao đến những truy vấn của người dùng.

3. Các Website có nội dung ít hơn 2000 từ (được đánh giá là ngắn gọn và xúc tích).

4. Các Webstie có khả năng gắn kết người dùng cao (có thể được xem là đã tối ưu trải nghiệm người dùng tốt).

Bí quyết để thành thành công với Google Quick Answer Box là gì?

Có thể nói, dù 4 tiêu chí này không phải là điều kiện cần và bắt buộc phải có nhằm giúp Website của bạn có khả năng được trích dẫn trong Google Quick Answer Box. Tuy nhiên, đây lại là những đặc điểm chung mà hầu như các Website được trích dẫn đều phải có. Nếu các bạn muốn áp dụng những kiến thức SEO này thành thục thì hãy học một khóa đào tạo SEO thực hành và bạn sẽ làm được điều đó.

Quan trọng hơn, tất cả những yếu tố này đều phải góp phần chứng minh được với Google là bạn đang có một Website được đánh giá rất cao bởi người dùng và hơn hết là nội dung được cung cấp trên Website đó phải có giá trị cao đối với người dùng. Đó là lý do tại sao nếu các bạn thiếu 1 trong những tiêu chí ở trên thì Website của bạn có thể sẽ không được đánh giá tốt và được trích dẫn ở trong Google Quick Answer Box.

Nếu các bạn thiếu 1 trong những tiêu chí trên thì Website của bạn sẽ không được đánh giá tốt

Tóm lại, để thành công với Google Quick Answer Box thì các bạn phải nhớ rõ 4 tiêu chí ở trên và áp dụng chúng thật tốt. Nếu các bạn không có khả năng tự làm điều ấy thì hãy để các khóa Dao tao SEO giúp bạn một tay.Vorname: maybe2788
Nachname: maybe2788
Über mich

4 Tiêu Chí Để Thành Công với Google Quick Answer Box.

Nếu bạn đã là một SEOer lâu năm thì không thể nào không biết đến Google. Đối với những bạn Newbie thì Google có thể chỉ là một công cụ tìm kiếm bình thường tuy nhiên khi bạn đã bước chân vào làm SEO thì bạn sẽ phải biết Google không chỉ đơn giản là một công cụ tìm kiếm đơn thuần. Thực tế, Google sẽ cung cấp rất nhiều công cụ khác tích hợp hoặc riêng biệt với công cụ tìm kiếm của hãng nên nếu bạn muốn trở nên giỏi giang và muốn tiến xa hơn trên con đường SEO thì phải biết được những công cụ này. Đơn cử như công cụ Quick Answer Box mà mình viết hôm nay. Còn nếu các bạn cảm thấy việc phải học và tiếp thu những kiến thức SEO này một mình thì hãy tìm đến những khóa đào tạo SEO thực chiến - Coaching SEO cam kết thành công dự án thực tế để có thể giúp bạn giải quyết vấn đề mà bạn đang gặp phải.

Vậy bí quyết để thành thành công với Google Quick Answer Box là gì? Dựa trên các nghiên cứu về Google Quick Answer Box trong khoảng thời gian gần đây thì Stone Temple, một tổ chức chuyên tư vấn về những vấn đề thuộc Digital Marketing tại Anh cho biết: Để một Website có tỷ lệ được trích dẫn cao nhất trong Google Quick Answer Box thì Website đó sẽ cần phải có đủ 4 tiêu chí sau:

1. Các Website phải có hơn 500 tên miền giới thiệu ví như độ uy tín lớn và trong thực tế thì 500 chỉ là một con số dùng để ước lượng chung thôi.

2. Các Website được xếp hạng trong top 5 và phải có độ liên quan cao đến những truy vấn của người dùng.

3. Các Website có nội dung ít hơn 2000 từ (được đánh giá là ngắn gọn và xúc tích).

4. Các Webstie có khả năng gắn kết người dùng cao (có thể được xem là đã tối ưu trải nghiệm người dùng tốt).

Bí quyết để thành thành công với Google Quick Answer Box là gì?

Có thể nói, dù 4 tiêu chí này không phải là điều kiện cần và bắt buộc phải có nhằm giúp Website của bạn có khả năng được trích dẫn trong Google Quick Answer Box. Tuy nhiên, đây lại là những đặc điểm chung mà hầu như các Website được trích dẫn đều phải có. Nếu các bạn muốn áp dụng những kiến thức SEO này thành thục thì hãy học một khóa đào tạo SEO thực hành và bạn sẽ làm được điều đó.

Quan trọng hơn, tất cả những yếu tố này đều phải góp phần chứng minh được với Google là bạn đang có một Website được đánh giá rất cao bởi người dùng và hơn hết là nội dung được cung cấp trên Website đó phải có giá trị cao đối với người dùng. Đó là lý do tại sao nếu các bạn thiếu 1 trong những tiêu chí ở trên thì Website của bạn có thể sẽ không được đánh giá tốt và được trích dẫn ở trong Google Quick Answer Box.

Nếu các bạn thiếu 1 trong những tiêu chí trên thì Website của bạn sẽ không được đánh giá tốt

Tóm lại, để thành công với Google Quick Answer Box thì các bạn phải nhớ rõ 4 tiêu chí ở trên và áp dụng chúng thật tốt. Nếu các bạn không có khả năng tự làm điều ấy thì hãy để các khóa Dao tao SEO giúp bạn một tay.

Vorname: maybe2788

Nachname: maybe2788

Über mich

4 Tiêu Chí Để Thành Công với Google Quick Answer Box.

Nếu bạn đã là một SEOer lâu năm thì không thể nào không biết đến Google. Đối với những bạn Newbie thì Google có thể chỉ là một công cụ tìm kiếm bình thường tuy nhiên khi bạn đã bước chân vào làm SEO thì bạn sẽ phải biết Google không chỉ đơn giản là một công cụ tìm kiếm đơn thuần. Thực tế, Google sẽ cung cấp rất nhiều công cụ khác tích hợp hoặc riêng biệt với công cụ tìm kiếm của hãng nên nếu bạn muốn trở nên giỏi giang và muốn tiến xa hơn trên con đường SEO thì phải biết được những công cụ này. Đơn cử như công cụ Quick Answer Box mà mình viết hôm nay. Còn nếu các bạn cảm thấy việc phải học và tiếp thu những kiến thức SEO này một mình thì hãy tìm đến những khóa đào tạo SEO thực chiến - Coaching SEO cam kết thành công dự án thực tế để có thể giúp bạn giải quyết vấn đề mà bạn đang gặp phải.

Vậy bí quyết để thành thành công với Google Quick Answer Box là gì? Dựa trên các nghiên cứu về Google Quick Answer Box trong khoảng thời gian gần đây thì Stone Temple, một tổ chức chuyên tư vấn về những vấn đề thuộc Digital Marketing tại Anh cho biết: Để một Website có tỷ lệ được trích dẫn cao nhất trong Google Quick Answer Box thì Website đó sẽ cần phải có đủ 4 tiêu chí sau:

1. Các Website phải có hơn 500 tên miền giới thiệu ví như độ uy tín lớn và trong thực tế thì 500 chỉ là một con số dùng để ước lượng chung thôi.

2. Các Website được xếp hạng trong top 5 và phải có độ liên quan cao đến những truy vấn của người dùng.

3. Các Website có nội dung ít hơn 2000 từ (được đánh giá là ngắn gọn và xúc tích).

4. Các Webstie có khả năng gắn kết người dùng cao (có thể được xem là đã tối ưu trải nghiệm người dùng tốt).

Bí quyết để thành thành công với Google Quick Answer Box là gì?

Có thể nói, dù 4 tiêu chí này không phải là điều kiện cần và bắt buộc phải có nhằm giúp Website của bạn có khả năng được trích dẫn trong Google Quick Answer Box. Tuy nhiên, đây lại là những đặc điểm chung mà hầu như các Website được trích dẫn đều phải có. Nếu các bạn muốn áp dụng những kiến thức SEO này thành thục thì hãy học một khóa đào tạo SEO thực hành và bạn sẽ làm được điều đó.

Quan trọng hơn, tất cả những yếu tố này đều phải góp phần chứng minh được với Google là bạn đang có một Website được đánh giá rất cao bởi người dùng và hơn hết là nội dung được cung cấp trên Website đó phải có giá trị cao đối với người dùng. Đó là lý do tại sao nếu các bạn thiếu 1 trong những tiêu chí ở trên thì Website của bạn có thể sẽ không được đánh giá tốt và được trích dẫn ở trong Google Quick Answer Box.

Nếu các bạn thiếu 1 trong những tiêu chí trên thì Website của bạn sẽ không được đánh giá tốt

Tóm lại, để thành công với Google Quick Answer Box thì các bạn phải nhớ rõ 4 tiêu chí ở trên và áp dụng chúng thật tốt. Nếu các bạn không có khả năng tự làm điều ấy thì hãy để các khóa Dao tao SEO giúp bạn một tay.

Aktivität
Bearbeiten

Lesezeichen
Bearbeiten

Freunde
Bearbeiten

Gruppen-Mitgliedschaft
Bearbeiten

Seiten
Bearbeiten

Letzte Besucher
Bearbeiten

Mitglieder online